سامانه ثبت نام متقاضيان طرح نوسازي و مقاوم سازي مسكن روستايي

سامانه ثبت نام متقاضيان طرح نوسازي و مقاوم سازي مسكن روستايي

سامانه ثبت نام متقاضيان طرح نوسازي و مقاوم سازي مسكن روستايي در استان گلستان راه اندازی گردید.
در خصوص اجرای تفاهم نامه طرح نوسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی و به منظور تکریم متقاضیان و رعایت پروتکل های ستاد ملی کرونا، سامانه ثبت نام متقاضیان به آدرس سایت بنیاد مسکن استان گلستان (bmgolestan.ir) و انتخاب لینک "ثبت نام متقاضیان طرح نوسازی و مقاوم سازی مسکن" راه اندازی گردید.
آخرین بروزرسانی 1399/10/21