اداره کل ساختمان اداره کل ساختمان

رییس اداره کل ساختمان
تلفن : 021-26206215
نمابر : 021-26206481
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8 کد پستی: 1917793561

معاون مهندسی اداره کل ساختمان
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک ۸ کد پستی: ۱۹۱۷۷۹۳۵۶۱
تلفن : 021-26206218
نمابر : 021-26206481
معاون املاک اداره کل ساختمان
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8 کد پستی: 1917793561
تلفن : 021-26203492
نمابر : 021-26203997

ساختار سازمانی ساختار سازمانی