تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاري مراسم بازنشستگي معاون اجرائی مدیریت شعب استان آذربایجان غربی

مراسم بازنشستگی معاون اجرائی

مراسم تجليل از زحمات سي ساله اکبر ایرانی آرا معاون اجرائی مدیریت استان آذربایجان غربی با حضور مدير شعب استان ، معاون مالی مديريت ، روساي دواير، روساي شعب شهرستان اروميه و همکاران مدیریت برگزار شد.

برگزاري مراسم بازنشستگي معاون اجرائی مدیریت شعب استان آذربایجان غربی

 

 مراسم تجليل از زحمات سي ساله اکبر ایرانی آرا معاون اجرائی مدیریت استان آذربایجان غربی با حضور مدير شعب استان ، معاون مالی مديريت ، روساي دواير، روساي شعب شهرستان اروميه و همکاران مدیریت برگزار شد.

غلامرضا زنده طلب مدير شعب استان با قدرداني از زحمات سي ساله اکبر ایرانی آرا بيان داشت : هر آمدني را رفتني است و نياز هست كه مسئوليت ها را به نيروهاي جوان بسپاريم تا در كنار تجربيات همكاران قديمي بتوانند گامهاي موثر در جهت تحقق اهداف بانك بردارند . مدير شعب افزودند ما هميشه نيازمند تجربيات ارزشمند همكاران بازنشسته هستيم و در سايه اين تجربيات ارزشمند است که پایه های موفقیت حال را مستحکم می کنیم و برای توفیقات آتی برنامه ریزی می کنیم و انتظار داريم همكاران امسال عزمشان را راسخ كند تا  اهداف تعیین شده فراتر از هدف تحقق يابند .ايشان ضمن تبريك بازنشستگي معاون اجرائی سابق، از خدمات سي ساله ايشان قدرداني نمود و براي ايشان در فصلي ديگر از حياتشان در كنار خانواده آرزوي توفيق نمودند.

اکبر ایرانی آرا نيز با اظهار خوشوقتي از خدمت در موسسه اي كه اهداف بلند همچون خانه دار نمودن اقشار مختلف دارد بيان داشت : خدمت در مجموعه بانك مسكن و در كنار همكاراني كه خوشنام ترين افراد شبكه بانكي هستند افتخار بزرگي است و از اینکه كه توانستم در طول مدت خدمتم بارها شاهد خوشحالی خانه دار شدن مردمي شوم كه خانه دار شدن برايشان آرزوي بزرگي بود مشعوفم و مطمئناً خدمت در بانك مسكن براي همكاران صالحات باقيات است و براي مجموعه بانك آرزوي توفيق و سربلندي دارم . ايشان اظهار داشتند بازنشستگي بعد از سی سال خدمت صادقانه با خوشنامی افتخار بزرگي است و هميشه با تمام توان باز در خدمت بانك مسكن هستم و هر كجا مسئولين صلاح بدانند و هر كجا تجربيات بنده به كار بيايد در خدمتگزاري حاضر خواهم بود . شايان ذكر است در خاتمه مراسم مديرشعب با اهداي هدیه ای به رسم يادبود که توسط همکاران مدیریت و شعب استان تهیه شده بود از ايشان قدرداني نمودند.

آخرین بروزرسانی 1398/9/4